Saturday, 22 November 2014

Malta tipproponi djalogu strutturat mal-Italja biex jissahhu r-relazzjonijiet bilaterali

Published on 22-Mar-2012Print this Article

Il-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Dr Tonio Borg ħabbar li Malta u l-Italja se jkunu qiegħdin isaħħu ir-relazzjonijiet bilaterali permezz ta’ djalogu strutturat bejn iż-żewġ pajjiżi. Huwa mistenni li f’dan id-djalogu, li l-ewwel laqgħa tiegħu mistennija ssir fl-ewwel nofs ta’ din is-sena, ikunu diskussi diversi temi ta’ rilevanaza bilaterali fosthom it-titjieb ekonomiku u kummerċjali, l-edukazzjoni u l-kultura, u temi politiċi oħrajn ta’ rilevanza bilaterali u multilaterali.

Huwa ħabbar dan wara laqgħa li kellu mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan Giulio Terzi fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fl-Italja. Il-Ministru Borg kien qed jakkumpanja lill-President ta’ Malta Dr George Abela fiż-żjara statali fl-Italja. 

F’din il-laqgħa ġew diskussi diversi temi li jolqtu liż-żewġ naħat b’mod bilaterali kif ukoll temi oħrajn relatati mal-Unjoni Ewropea.

Il-Ministru Borg fakkar fir-relazzjonijiet eċċellenti li hemm bejn iż-żewġ pajjiżi, mhux biss fuq l-aspett ta’ relazzjonijiet politiċi iżda anki dawk bejn il-popli. L-Italja huwa wieħed mill-iktar pajjiżi importanti fl-oqsma ekonomiċi, kulturali u dawk marbuta mat-turiżmu.

Dwar il-pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq li fihom saret ir-rivoluzzjoni politika, il-Viċi Prim Ministru qal li Malta qeda tħares mill-qrib l-iżviluppi li qed isiru fil-Libja, fl-Eġittu u fit-Tuneżija. Huwa rreferea għaż-żjara li għamel fil-bidu ta’ din il-ġimgħa fit-Tuneżija, u talab sabiex l-Italja u Malta jagħmlu ħilithom biex iressqu l-bżonnijiet ta’ dawn il-pajjiżi quddiem il-fora ewropej.

Minn naħa tiegħu l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan, Terzi, laqa’ l-inizjattiva li qed jipproponi Dr Borg sabiex isir summit kull sentejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Lega Għarbija.  Huwa feraħ lil Malta għas-Summit tal-5 + 5 li pajjiżna se jkun qed jospita f’Ottubru ta’ din is-sena.

Huwa temm jgħid li jħares biex ‘l quddiem jirreċiproka din iż-żjara ġewwa Malta.Back to list
spacer
 
This website uses flash animation. Download flash player for free by clicking here.
This website requires PDF Reader technology. Install the PDF Reader to view.
GOV.MT DOI
Designed by Liquid Studios Ltd.
Powered by FlexiPort
Ver 1.0.4787